Kako ministar kaže…

Najava mjera kojima Vlada Crne Gore nastoji da konsoliduje javne finansije prema preporukama Međunarodnog monetarnog fonda objavljena je u ponedjeljak, istog dana kada je učlanjenje u NATO bilo centralna tema u domaćoj javnosti.