Bejzbolka je bila suva

Još samo malo i Peti oktobar biće tek varljivo sećanje na dan kada su neki ludaci palili Skupštinu i rušili državu. Zato je krajnje vreme da otkrijem kako je moj Kum žurbom i nemarom upropastio revoluciju.

Pad Amerike u Koreji

Ni­ka­kav ma­so­van i pre­ci­zan ame­rič­ki pre­ven­tiv­ni udar kon­ven­ci­o­nal­nim, ili nu­kle­ar­nim oruž­jem ne mo­že uni­šti­ti sve lan­se­re sje­ver­no­ko­rej­skih ra­ke­ta.