1
min read
A- A+
Pročitano

Proizvoljne insinuacije CGO, Univerzitet odgovarao u skladu sa Zakonom o SPI

23/05/2020 - 21:31
Autor:Fos Media
108 pregleda

Nijesu tačni navodi Centra za građansko obrazovanje da Univerzitet Crne Gore nije na adekvatan način odgovarao na predmetne zahtjeve CGO, već je to radio u skladu i na način predviđen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, naveli su iz najstarije ustanove visokog obrazovanja u našoj državi.

foto

Foto: ucg.ac.me

Reagovnje prenosimo integralno.

"Povodom proizvoljnih insinuacija Centra za građansko obrazovanje i senzacionalističkih naslova pojedinih medija o finansijskom poslovanju Univerziteta Crne Gore, a u cilju objektvnog i stručnog informisanja javnosti, dajemo sljedeći komentar:

Nijesu tačni navodi Centra za građansko obrazovanje da Univerzitet Crne Gore nije na adekvatan način odgovarao na predmetne zahtjeve CGO, već je to radio u skladu i na način predviđen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Univerzitet Crne Gore svoje finansijsko poslovanje bazira na pozitivnoj zakonskoj regulativi: Zakonu o budžetu, Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Pravilniku o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, MRS za javni sektor, Zakonu o visokom obrazovanju i internim aktima Univerziteta.

Univerzitet je u obavezi da sastavlja konsolidovani finansijski izvještaj, koji uredno dostavlja nadležnom državnom organu - Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija na kvartalnom i godišnjem nivou.

Upravni odbor UCG razmatra i usvaja godišnje Izvještaje o novčanim tokovima (Obrazac 4 i Obrazac 5) koji su javno dostupni na web sajtu www.ucg.ac.me. Svaka Odluka o usvajanju Godišnjih izvještaja o novčanim tokovima se objavljuje u zvaničnom glasilu – Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Ugovoreni nacionalni i međunarodni naučnoistraživački projekti objavljeni su na web sajtu www.ucg.ac.me svih fakulteta i instituta koji su ih dobili, kao i kod drugih relevantnih institucija (Ministarstvo nauke).

Na web sajtu www.ucg.ac.me i na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki objavljeni su podaci o izdacima koji prate redovno poslovanje Univerziteta, a koji se odnose na ponuđače - dobavljače za nabavku roba, radova i usluga, kao i na sklopljene ugovore o nabavci istih.

Univerzitet Crne Gore u zadnje tri godine posluje pozitivno, nakon saniranja višemilionskog duga, reinvestira značajna sopstvena sredstva u osavremenjivanje nastavne i naučne infrastrukture i odgovorno se stara o poboljšanju materijalnog i profesionalnog položaja svojih zaposlenih."

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari