Abdić za FOS: Pacijenti konstantno vrše zloupotrebu Urgentnog centra (FOS VIDEO)

Direktor Urgentnog centra Nermin Abdić kazao je za FOS da im najčešće dolaze pacijenti koji se ne svrstavaju u kategoriju najtežih slučajeva, te da redovno preskaču redosljed, ne odlaze ni kod izabranog ljekara, ni u Hitnu pomoć, već direktno u Urgentni centar iako nemaju veće zdravstvene probleme, čime sprečavaju ljekare da ukažu pomoć onima kojima je potrebnija.

Otvorena deseta ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“

Deseta međunarodna Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“ otvorena je danas u Beranama. Na otvaranju su govorili prof. dr Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova, Fiona Mekluni, stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP i Goran Kiković, predsjednik Skupštine Opštine Berane.