Novim zakonom unaprijeđen položaj državnih službenika

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji je počeo da se primjenjuje 1. jula 2018. godine, unaprijeđen je položaj državnih službenika i ojačan dalji razvoj službeničkog sistema u Crnoj Gori, kazala je generalna direktorica Direktorata za državnu upravu Danijela Nedeljković Vukčević.