URA predlaže: Osloboditi naknade sve korisnike Morskog dobra za 2020. godinu

Građanski pokret URA uputio je javnu inicijativu za pomoć turističkoj privredi, koja će biti značajno ugrožena zbog novonastale pandemije Korona virusa. Predložena mjera se odnosi na Morsko dobro, od kojeg se zahtjeva da sve korisnike oslobodi naknade za 2020. godinu.

Predlog mjera Vladi za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori

Cijeneći napore koje je Vlada Crne Gore po hitnom postupku preduzela, i Nacionalno kordinaciono tijelo za zarazne bolesti, kako bi osigurala prije svega živote građana, stavljajući zdravlje stanovništva kao “apsolutni prioritet”, a zatim i poslovanje firmi, obaviještavamo da članice Udruženja preduzetnica Crne Gore postupaju po mjerama Vlade, ali takođe obavljamo konsultacije sa svojim članstvom o prevazilaženju kriznog perioda za poslovanje svih preduzeća, navodi se u pismu predsjednice Udruženja preduzetnice Crne Gore Edite Dautović upućenom predsjedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću.