2
min read
A- A+
Pročitano

Sjutra rasprava o rebalansu: Budžet Podgorice uvećan preko 10 miliona

11/09/2019 - 8:56
Autor:Fos Media
93 pregleda

Glavni grad Podgorica pripremio je rebalans budžeta za ovu godinu, koji će biti uvećan za više od deset miliona eura, odnosno sa planiranih 65.407.050 na 75.848.100 eura. Odluka o rebalansu budžeta naći će se sjutra na centralnoj javnoj raspravi u zgradi gradskog parlamenta, pišu Dnevne novine.

Foto

Foto: PG Biro

Najvažniji razlozi, koji su uslovili predlaganje ove odluke je, kako se navodi u obrazloženju, donošenje novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je povećana stopa raspodjele poreza na dohodak fizičkih lica Glavnom gradu sa 13 odsto na 15 odsto, što je dovelo do povećanja ovog prihoda u odnosu na planirani Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019.

Takođe, povećanje je uslovilo i donošenje novog Zakona o administrativnim i Zakona o komunalnim taksama, kojima su smanjene administrativne takse po broju i iznosima, kao i smanjene vrste komunalnih taksi sa 11 na tri vrste, kao i njihov apsolutni iznos, što će dovesti do pada ovih prihoda u odnosu na planirano Odlukom o budžetu Glavnog grada za 2019.

“Potpisivanjem Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici, stvoreni su uslovi za početak izrade idejnog projekta za izgradnju uređaja za prečišćavanja otpadnih voda, raspisivanje tendera za izradu primarne i sekundarne kanalizacione mreže i mosta za prevođenje iste sa desne na lijevu stranu obale Morače. U periodu izrade Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019, nije bilo izvjesno da će se zaključiti ugovor, stoga se sada na ovaj način stvaraju zakonske pretpostavke za početak realizacije ovog značajnog projekta”, navodi se u obrazloženju.

U Odluci se navodi da su u 2019. prenijeta sredstva iz prethodne godine, odnosno početni depozit iznosio je 5,6 miliona ili 62,5 odsto više u odnosu na plan za ovu godinu, pa je stoga ova sredstva trebalo rasporediti. Razlozi za rebalansom su i veća naplata prihoda od naknade za komunalno opremanje, koja su do 31. avgusta naplaćena u iznosu od 15.485.921, što je 41,68 odsto više u odnosu na plan. Takođe, pojavila se potreba da se ova povećana naplata navedenih vrsta prihoda prvenstveno rasporedi na povećanje sredstava za kapitalni budžet što je i urađeno, povećavajući iznos sredstava za 8.014.100 eura.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019, odnosno Rebalansom, su planirani ukupni primici u iznosu od 75.848.100 eura, što je veće od primitaka planiranih po Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. 15,96 odsto ili u apsolutnom iznosu za 10.441.050 eura.

Ostvareni prihodi Budžeta Glavnog grada do 31. avgusta i prenijeta sredstva iz prethodne godine, u iznosu od 54,9 miliona eura, raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od 36,7 miliona. Ukupno realizovani izdaci Budžeta u iznosu od 36,7 miliona podijeljeni su na tekuću budžetsku potrošnju 20,6 miliona, otplatu duga 3,97 miliona i kapitalne izdatke 12,1 eura.

Tekuća budžetska potrošnja, prema rebalansu, utvrđena je u iznosu od 34,8 miliona eura, na otplatu duga je opredijeljeno 4,1 miliona eura, a na kapitalni budžet 36,8 miliona eura, što je za nešto više od osam miliona, koji su planirani po ranijem budžetu.

Ukupni izdaci tekućeg budžeta po Rebalansu utvrđeni su u iznosu od 34.864.630 eura, što je za 6,84 odsto više u odnosu na plan po budžetu, odnosno u apsolutnom iznosu više za 2.231.050 eura.

Pročitajte i ovo:

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari