Poslanici da izmijene izborno zakonodavstvo radi jednakog biračkog prava za sve građane

Grupa građana „Građanska akcija“ pozvala je poslanike Skupštine Crne Gore da izmijene izborno zakonodavstvo, kao i Zakon o izboru odbornika i poslanika i usklade ga sa Ustavom Crne Gore, kako bi, kako su saopštili, svi građani uživali pravo da biraju i budu birani.