Pred vaterpolo meč Srbija – Hrvatska: Građenje mostova preko uzburkanih voda

Za francuskog pisca Stendala, koji je u februaru 1831. godine posjetio Rijeku, tada u granicama Austrijskog carstva, „njena toplina i položaj su divni“. Ali, to je i „posljednja tačka civilizacije“. Za Zdravka - Ćira Kovačića, ova hrvatska luka je jednostavno - grad koji voli.