Vujičić: Sistematska asimilacija Crnogoraca na Kosovu bezočno se nastavlja

Kancelarija povjerenika za jezike pri Uredu premijera Kosova, nije dozvolila osnivanje "Škole crnogorskog jezika i kulture u Prištini" sa obrazloženjem da projekat ne ispunjava očekivanja poziva, te isti nije dobio dovoljan broj bodova da bi se kvalifikovao kao mogući projekat za finasiranje.