1
min read
A- A+
Pročitano

Oblast nauke i istraživanja dobila pozitivne ocjene Brisela: Pohvale Strategiji pametne specijalizacije i jačanju inovativne politike

30/05/2019 - 12:07
Autor:Fos Media
18 pregleda

Generalni Direktorat Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju -  DG NEAR, danas je predstavio Izvještaj o napretku Crne Gore za 2019. godinu, u kome je poglavlje 25. Nauka i istaživanje pozitivno ocijenjeno.

foto

Foto: Gov.me

Posebne pohvale usmjerene su na račun finalizacije Strategije pametne specijalizacije, kao strateškog dokumenta. Usvajanje ove strategije za EK od izuzetnog je značaja, jer pokazuje spremnost Crne Gore da u koheziji sa biznis sektorom detektuje svoje najprioritetnije oblasti, u kojima ima kapaciteta da bude konkurentna na evropskom tržištu. Crna Gora prva je zemlja izvan EU28 koja će usvojiti ovaj važan strateški dokument.

Takođe, EK je ocijenila da je veliki i vidan napredak u prethodnoj godini napravljen u oblasti inovacija i inovativne politike, što je takođe bila jedna od prošlogodišnjih preporuka, čime je Crna Gora prvi put zabilježila pozitivnu ocjenu na ovom polju. Tome je pomoglo povećanje budžeta za nauku od 60% u prethodnoj godini, koji je omogućio kreiranje novih nacionalnih programa, od kojih je većina bazirana na principu sufinansiranja sa biznis sektorom. Izvještaj je zabilježio i nastavak aktivnog učešća u međunarodnim tijelima i programima, kao što su CERN, IAEA, COST, EUREKA.

Preporuke Komisije ove godine odnose se na kontinuiran napor na polju povećanja učešća u okvirnom programu za nauku i inovacije H2020, gdje je i pored velikih napora od strane Crne Gore, zbog snažne konkurencije u ovom programu, rezultat izostao. Preporuke se odnose i na ulaganje napora za uspostavljanjem kompletnog statističkog sistema, koji će obuhvatiti i ulaganja privatnog sektora, što bi trebalo da rezultira povećanjem procenta BDP, kao i nastavak aktivnosti na učešću u „European Innovation Scoreboard-u“, koja predstavlja inovativnu statistiku i pruža komparativnu analizu rezultata u oblasti inovacija u zemljama EU.

Evropska Komisija obezbjeđuje značajnu podršku sistemu istraživanja i inovacija u Crnoj Gori. U tom smislu očekuje se kontinuirana podrška u dijelu realizacije i ovogodišnjih preporuka.

Pročitajte još:

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari