Kompanija Vorena Bafeta prikupila rekordne 122 milijarde dolara u gotovini

Kompanija Berkšir Hatavej američkog bogataša, investitora i filantropa Vorena Bafeta prikupila je do kraja jula rekordne 122 milijarde dolara u gotovini. Bafetu je to uspjelo kroz kupovinu više obveznica nego što je prodao, smanjio njihov otkup, ali i uzdržavanja od velikih akvizicija.