"Želimo da se svi osjećaju dobrodošlim": Airbnb od danas dostupan i na crnogorskom jeziku

Airbnb, najveće svjetsko onlajn tržište jedinstvenih i autentičnih smještaja i aktivnosti, sa više od sedam miliona smještaja i 40 hiljada pažljivo osmišljenih aktivnosti koje realizuju lokalni domaćini, od danas je dostupan i na crnogorskom jeziku.