Meni

Subota, Jul 24, 2021

Potpisani memorandumi
Dnevni centar Cetinje pruža podršku inkluzivnom obrazovanju
Sa ciljem pružanja podrške inkluzivnom obrazovanju i poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nivou lokalne zajednice, uslijedilo je potpisivanje Memoranduma o saradnji JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje sa JU Srednjom likovnom školom "Petar Lubarda" i JU Predškolskom ustanovom "Zagorka Ivanović".
22. jul 2021 - 14:34
27
2 min
Izvor: Dnevni centar Cetinje
Autor: FOS Media
Novo Popularno