Meni

Petak, Jul 1, 2022

Pisali ministarki Vesni Bratić
HRA: Podrška apelu za trajno zapošljavanje asistenata u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju
Ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić i članovima/cama Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, Akcija za ljudska prava (HRA) je uputila Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama da se obezbijedi trajno zapošljavanje asistenata u nastavi i time unaprijedi kvalitet inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori.
14. jun 2021 - 12:06
23
2 min
Izvor: HRA
Autor: FOS Media
Novo Popularno