1
min read
A- A+
Pročitano

Jačati kapacitete za reagovanje u slučaju zemljotresa

15/04/2019 - 15:00
Autor:Fos Media
31 pregleda

Crna Gora, u cilju smanjenja rizika od zemljotresa, treba da nastavi sa jačanjem seizmičkog monitoringa, nacionalne seizmološke službe i kapaciteta za reagovanje u slučaju zemljotresa, zaključeno je na konferenciji povodom obilježavanja 40 godina od katastrofalnog zemljotresa. 

Foto

Foto: MORT

Na konferenciji, koju je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ocijenjeno je da je u tom cilju potrebno jačati opštu pripremljenost i svijest građana o značaju organizovanog djelovanja na prevenciji i saniranju štetnih efekata. 

Kako je saopšteno, Crna Gora je dio mediteranske zone visokog seizmičkog hazarda, njena teritorija je seizmički aktivna.

"Nikada ne treba zaboraviti da na njenim seizmički najviše ugroženim prostorima živi ogromna većina njenog stanovništva, da su na njima skoncentrisana najvažnija materijalna i kulturna dobra“, kaže se u saopštenju.

Na konferenciji je zaključeno da bi u skladu sa dokumentom Ujedinjenih Nacija, koji se odnosi na elementarne nepogode i smanjenje rizika od katastrofa, potrebno posebnu pažnju posvetiti prepoznavanju i otklanjanje „pokretača rizika“ od katastrofa, uključujući efekte razornih zemljotresa i procjenu rizika od takvih katastrofa.

„Imajući u vidu da je u međuvremenu baza kvalitetnih seizmoloških podataka enormno uvećana i da je metodologija tretmana seizmičnosti i seizmičkog hazarda značajno unaprjeđena, neophodno je da se prilikom izrade planskih dokumenata i proračuna građevinskih konstrukcija, koriste karte seizmičkog hazarda ZHMS-a, publikovane u okviru Nacionalnog aneksa za Eurokod 8 dio 1, dodaje se u saopštenju.

Na konferenciji je zaključeno da je potrebno intenzivirati aktivnosti na uvođenju eurokodova, odnosno standarda za proračun građevinskih konstrukcija u crnogorsku građevinsku praksu.

Navodi se da je neophodno stalno unaprjeđenja znanja u oblasti smanjenja rizika. 

„Potrebno je da se potencira značaj sinergijskog djelovanja na nacionalnom nivou i to kroz aktivnu razmjenu znanja, informacija i iskustava, između resora, institucija, akademije i između državnog i lokalnog nivoa vlasti“, dodaje se u saopštenju.

Jedan od zaključaka je da je potrebno da se proširi znanje kroz međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad u svim aspektima proučavanja seizmičkog i geoloških hazarda, vulnerabiliteta izgrađene sredine, trenda savremenih i inovativnih principa projektovanja seizmički otpornih konstrukcija, zaštite i ojačanja kulturno-istorijskih objekata.

Na konferenciji je ocijenjeno da je potrebno pokrenuti kampanju "Jačanje otpornosti gradova", kako bi se podigla svijest i opredjeljenje za održive prakse razvoja, koje će smanjiti rizik od zemljotresa i povećati dobrobit i sigurnost građana.
 

Pročitajte još:

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari