4
min read
A- A+
Pročitano

"Navodi HRA maliciozni, nisu vrijedni komentara": Odbijen zahtjev za poništenje intervjua sa kandidatima za sudije

12/07/2019 - 10:36
Autor:Danilo Ajković
3152 pregleda

Sudski savjet je odbio predlog Akcije za ljudska prava (HRA) da poništi intervjue koji su obavljeni sa kandidatima za sudije osnovnih sudova, koji su održani prije četiri dana, a koji su prema ocjeni HRA sprovedeni na nezakonit i neprofesionalan način. U nastavku sjednice Sudski savjet je izabrao 10 kandidata od njih 41 koji su se prijavili na javni oglas.

Vesna Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta

Vesna Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta

Zbog načina intervjuisanja kandidata direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević je tražila ostavke članova Sudskog savjeta.

Ukoliko ste propustili: HRA uputila pismo Sudskom savjetu: Nezakonito obavljali intervjue, Upravni sud da ospori postupak izbora sudija

Sa druge strane, prilikom diskusije o pismu HRA, članica Savjeta Vesna Simović Zvicer je istakla da navodi nisu vrijedni komentarisanja.

"Maliciozni su i nisu vrijedni komentara", kazala je Simović Zvicer.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je navela da je postavljala "striktno stručna pitanja".

"A to nije tako interpretirano. Postavljala sam striktno stručna pitanja. Da Sudski savjet zakonito bira sudije najbolje govori to što su danas najbolje sudije one koje je izabrao ovaj Sudski savjet - mlade sudije u osnovnim sudovima", navela je Medenica.

Članica Savjeta, sutkinja Ana Perović Vojinović, je kazala da su navodi neutemeljeni.

"Pisani dio ocjene kandidata daje veliki odgovor o njemu, a ovo pismo je sastavljao neko kome je to nepoznanica", kazala je ona.

Nakon toga se Savjet oglasio i na sajtu.

"Sudski savjet je upoznat sa dopisom NVO Akcija za ljudska prava (HRA), koji se odnosi na intervju sa kandidatima za izbor 10 kandidata za sudije u osnovnim sudovima. Konstatovano je da su neutemeljene i neobjektivne ocjene o radu Sudskog savjeta i njegovom doprinosu reformi pravosuđa u Crnoj Gori. HRA je pojedine  uzgredne opaske tretirala kao pitanja, izostavljanjem stručnih komentara i detaljisanjima koji ne odslikavaju suštinu intervjua. Polazeći od ovog i nekih ranijih iskustava u radu sa HRA, Savjet će se u narednom periodu odrediti u odnosu na konkretne oblike dalje saradnje", navodi se u saopštenju Savjeta.

Od 41 kandidata, kako je bilo predviđeno, Savjet je izabrao njih desetoro da budu kandidati za sudije.

Izabrani su Tijana Badnjar, Anja Krkeljić Milić, Milena Marković Vujanović, Mirko Kojović, Neda Vukosavljević, Krsto Pejović, Luka Radulović, Vladimir Bulatović, Vladana Raičević i Jelena Đukanović.

Oni su ostvarili najveći broj poena, računanjem poena na pisanom testiranju i intervjuu.

Badnjar je dobila maksimalnih 100 poena, odnosno 80 na testu i 20 na intervjuu, Anja Krkeljić Milić 99,89 poena, Milena Marković Vujanović 98,99 poena, Mirko Kojović 98 poena, Neda Vukoslavčević 19 poena na intervjuu i ukupno 97,89 poena, Krsto Pejović ukupno 97,89 poena, Luka Radulović ukupno 95,89 poena, Vladimir Bulatović 95 poena, Vladana Raičević 94,78 poena i Jelena Đukanović 19,67 poena na intervjuu i ukupno 94,67 poena.

Za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju Sudski savjet je birao između dvoje sudija, Dragana Mrdaka i Violete Raičević, ali je izabran Mrdak, kao kandidat sa većim brojem poena.

Podsjetimo, Sudski savjet je u ponedeljak obavio intervju sa kandidatima koji su prethodno uspješno završili pismeno testiranje i to sa:

Tijanom Badnjar, savjetnicom u Vrhovnom sudu Crne Gore, Aidom Muzurović, Vladanom Raičević, Draganom Lubardom, Ilijom Radulović i Markom Ivanović, savjetnicima u Višem sudu u Podgorici, Azrom Idrizović i Anom Rovčanin, savjetnicama u Višem sudu u Bijelom Polju, Anom Stojanovski, Aleksandrom Veljović, Ivanom Đeković, Ivanom Martić, Anjom Krkeljić Milić, Milenom Marković Vujanović, Lukom Radulović, Ivanom Vukićević, Filipom Pavićević, Jelenom Radović, Ivanom Žujović, Nedom Vukoslavčević,  Mirkom Kojović, Vladimirom Bulatović,  Jelenom Šimrak, Marijom Perišić, Radojkom Nišavić, savjetnicima u Osnovnom sudu u Podgorici.

Intervju je obavljen i sa Milošem Ivanović, Jelenom Đukanović, Bojanom Čanović, Nikacem Nikčević, Svetlanom Lalović, savjetnicima u Osnovnom sudu u Nikšiću i Radovanom Koprivicom, javnim izvršiteljem u Nikšiću. Bojanom Pavićević, savjetnikom u Osnovnom sudu u Bijelom Polju i mr Dino Lukač, savjetnikom u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju. Jelenom Dragović, Elzom Adrović, savjetnicima u Osnovnom sudu u Beranama, Jelenom Jablan, Krstom Pejovićem, Ninom Paović, savjetnicima u Osnovnom sudu u Cetinju, Jovanom Uhrin, savjetnicom u Osnovnom sudu u Kotoru, Hasirom Bećović, savjetnicom u Osnovnom sudu u Ulcinju i Daliborkom Vuksanović, savjetnicom u Sekretarijatu Sudskog savjeta.

Direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević je, nakon sjednice Sudskog savjeta, uputila pismo predsjedniku Sudskog savjeta Mladenu Vukčevića u kojem je navela da je Sudski savjet nastavio da neodgovorno sprovodi intervjue na način koji onemogućava ocjenjivanje učesnika na konkursu za sudije u skladu sa zakonom.

Gorjanc Prelević je navela da su svi članovi Sudskog savjeta postupali nezakonito, nesavjesno i neprofesionalno, protivno Zakonu, Poslovniku i Smjernicama i da se tako postupalo namjerno.

“Sa žaljenjem ističemo da je Sudski savjet nastavio da neodgovorno sprovodi intervjue na način koji onemogućava ocjenjivanjeučesnica/ka na konkursu za sudije u skladu sa zakonom. Na ovaj način Sudski savjet u korijenu podriva reformu pravosuđa onemogućavajući da se na sudske funkcije nepristrasno i objektivno biraju najbolji kandidati. Podsjećamo na dvadesetogodišnje napore države, međunarodne zajednice i civilnog sektora da se jednopartijski pravosudni aparat reformiše u moderno evropsko pravosuđe, koji su doveli i do formiranja Sudskog savjeta 2018. godine. Danas, na žalost, baš na primjeru ovog intervjua za izbor 10 kandidata za sudije svjedočimo da je Sudski savjet najslabija karika koja ugrožava budućnost pravosuđa u Crnoj Gori”, naveli su u HRA.

Oni navode, a pozivajući se na Zakon o Sudskom savjetu i sudijama, da se na osnovu intervjua učesnici na konkursu ocjenjuju prema 4 kriterijuma ukupno do 20 bodova, dok čl. 58 PoslovnikaSudskog savjeta propisuje do 5 bodova za svaki kriterijum. Kriterijumi koji se ocjenjuju su:motivisanost za rad u sudu, komunikativnost, sposobnost za donošenje odluka i rješavanje sukoba i razumijevanje uloge sudije u društvu.

“Međutim, od 41 intervjuisanih osoba čak 9 njih nije dobilo niti jedno pitanje, drugim riječima, sa njima ”intervju” (razgovor) praktično nije ni obavljen, pa se jedino može zaključiti da je nemoguće da tih 9 kandidata dobije bilo kakve ocjene po navedenim kriterijumima. Naglašavamo da je svih devet dobilo više od 60 poena na testu, što znači da se sa svima njima intervju morao sprovesti (čl. 49, st. 1 Zakona), pa su shodno tome na intervju i pozvani. Takođe, ovih devet kandidata i kandidatkinja se po prvi put javilo na oglas za sudiju, dakle, Sudski savjet ih ranije nikada nije intervjuisao. (Iako smatramo da se prethodni intervjui svakako ne bi smjeli uzimati u obzir, pojedini predstavnici Sudskog savjeta su u ranijim raspravama isticali i taj argument u prilog odbrane sumarnosti intervjua).

Oni smatraju da je na ovaj način Sudski savjet učinio nezakonitim postupak izbora deset kandidata i kandidatkinja za sudije osnovnih sudova u Crnoj Gori i da su učešćem u ovakvim intervjuima svi članovi i članice Sudskog savjeta postupali nesavjesno i neprofesionalno, što je razlog, kako ističu, za njihovo razrješenje prema članu 20, stav 1 i 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, te da zbog svega navedenog očekuju ostavke na funkcije u Sudskom savjetu ili upućivanje predloga za razrješenje nadležnim organima, piše u pismu predsjedniku tog Savjeta Mladenu Vukčeviću.

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari