1
min read
A- A+
Pročitano

Plaćaće zakup stana vlasnicima bespravnih objekata predviđenih za rušenje

15/05/2019 - 7:43
Autor:Fos Media
783 pregleda

Vlasniku bespravnog objekta koji je predviđen za rušenje Sekretarijat za socijalno staranje ubuduće će obezbijediti alternativni smještaj, propisano je Nacrtom odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja, koji je na petnaestodnevnoj javnoj raspravi.

Foto

Ilustracija

Sredstva za obezbjeđivanja ove vrste smještaja mogu se obezbijediti iz budžeta Glavnog grada, iz sredstava ostvarenih u postupku legalizacije bespravnih objekata, zatim iz donacija, ali i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata je, inače, uveo obavezu jedinicama lokalne samouprave da, u slučaju uklanjanja bespravnog objekta osnovnog stanovanja, vlasniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva obezbijede alternativni smještaj.

"Alternativni smještaj može se obezbijediti davanjem naknade za zakupninu stana, kao i sredstava za kupovinu građevinskog materijala. Kod naknade za zakupninu, korisnik alternativnog smještaja prethodno zaključuje ugovor o zakupu sa trećim licem. Kod prava na kupovinu građevinskog materijala, korisnik prethodno dostavlja dokaze o pravu na građenje u skladu sa važećim zakonskim propisima. Pravo na naknadu za zakupninu je vremenski ograničeno pravo i traje najviše šest mjeseci sa mogućnošću produženja prava, ali najduže do dvije godine, odnosno maksimalno do tri godine", piše u odluci.

U odluci je naznačeno da je mjesečni iznos naknade za zakupninu stana za jednočlano domaćinstvo 60 eura, uz uvećanje od 30 eura za svakog sljedećeg člana domaćinstva, ali ne više od 180 eura u ukupnom iznosu.

Limit za kupovinu građevinskog materijala utvrđen je na način da prestavlja ukupni zbir trogodišnjih naknada za zakupninu i iznosi 2.160 eura za jednočlano domaćinstvo, uz dodatno uvećanje za svakog sledećeg č lana domaćinstva u iznosu od 1.000 eura, ali ne više od 6.480 eura.

"Umjesto ovog vida obezbjeđivanja alternativnog smještaja korisnik može dobiti i kredit za kupovinu građevinskog materijala za izgradnju stambene jedinice osnovnog stanovanja sa obavezom da vrati 70 odsto dodijeljenih sredstava, sa rokom otplate od 36 mjeseci", navodi se u odluci.

Pročitajte još:

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari