3
min read
A- A+
Pročitano

Roditelji tvrde: Na Veruši pašteta i viršle djeci islamske vjeroispovijesti; „Dječiji savez“ demantuje

14/05/2019 - 9:31
Autor:Danilo Ajković
3882 pregleda

Djeci islamske vjeroispovijesti, koja su boravila u odmaralištu na Veruši, za obroke su davani proizvodi svinjskog porijekla, zbog čega su se njihovi roditelji obratili Zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Dječiji savez je demantovao da je došlo do ovog propusta. Međutim, u instituciji Zaštitnika su utvrdili da Savez nema ni licencu za rad.

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

Roditelji su poslali djecu od 13. do 20. januara u odmaralište na Veruši, kojim upravlja Dječiji savez iz Podgorice.

Kako su naveli, osoblje im je za obroke nudilo paštete i viršle, kao i drugu hranu svinjskog porijekla.

Prema njihovim riječima, jedan ovakav "propust" je neprimjeren i nedobronamjeran, radi se o mаlој djeci uzrasta između 8-12 godina, koja o navedenom, kako navode, nijesu posebno upoznata, niti su trebala da vode računa o tome.

Njih je ova informacija veoma pogodila, jer su se prije odlaska djece na odmor, telefonskim putem informisali kod Saveza oko načina ishrane, istakli su da njihova djeca ne jedu proizvode svinjskog porijekla i da o tome treba da povedu računa, ali im je rečeno da „budu mirni po tom pitanju jer se u odmaralištu na Veruši ne dijeli ništa što je svinjsko“.

Za njih ovakav propust predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i vjerskih sloboda, koji su garantovani Ustavom i drugim propisima koji se odnose na zaštitu dječijih prava, ali i da je prekršen i Ugovor potpisan između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice.

Sa druge strane, iz „Dječijeg saveza“ je odgovoreno da su gosti u odmaralištu mnogo puta bile organizovane grupe djece iz Tuzi, većinom islamske vjeroispovijesti, da su mnogi profesori sa kojima imaju saradnju, kao i veliki broj dječjih instruktora takođe pripadnici Islama, čime se posebno ponose, te da u skladu sa tim činjenicama posebnu pažnju obraćaju na sastav i način pripreme hrane, kako ničija vjerska prava, osjećaj i slobode ne bi bila ugrožena niti ograničena, ali i da se to posebno odnosi na upotrebu svinjskog mesa i prerađevina.

Djeciji savez
Odmaralište Veruša, foto: podgorica.me

Kako navode, za ručak se koristi isključivo teletina, govedina i piletina osim u slučaju kada se priprema pasulj, koji se tada odvojeno priprema, dio sa goveđim, a dio sa svinjskim mesom.

U pogledu doručka i večere, kako navode iz ove ustanove, dva do tri puta u toku jedne smjene, na meniju budu mesne prerađevine - viršle ili pašteta; a tu su posebno obazrivi pa koriste pileće prerađevine za najveći broj djece, dok prerađevine svinjskog porijekla djeci dijele isključivo po zahtjevu.

Osim toga, naveli su i da vode strogo evidenciju rasporeda sjedjenja djece u trpezariji, upravo iz razloga da se prilikom podjele hrane ne bi potkrala greška, kao i da trpezarke, profesori i dječji instruktori koji učestvuju u podjeli obroka više puta kontrolišu svaku porciju.

Kako u toku vršenja ispitnog postupka ustanova nije radila, Zaštitnik nije mogao izvršiti obilazak u cilju provjere navoda iz pritužbe. Takođe, inspekcijski nadzor u ovom periodu nije tražen, budući da „Dječiji savez“ u to vrijeme nije pružala usluge.

„Iz navedenih razloga, Zaštitnik nije mogao sa izvjesnošću utvrditi da je došlo do povrede prava djece na koju je u pritužbi ukazano (ishrana u skladu sa vjerskim pravima)“, navodi se u mišljenju zamjenice Zaštitnika Snežane Mijušković.

Savez bez licence za rad

„Dječiji savez“ je dostavio Zaštitniku Rješenje Glavnog grada kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga smještaja i ishrane zatvorenog tipa vrste odmarališta, a koje je donijeto na osnovu Zakona o turizmu.

„Zapaža se da je u međuvremenu pomenuti zakon prestao da važi. Naime početkom 2018. godine, donijet Zakon o turizmu i ugostiteljstvu, (stupio na snagu 08.03.2018. godine). Shodno tom Zakonu, ustanova je bila dužna da preduzme određene aktivnosti u cilju dobijanja odobrenja za rad. Takođe konstatuje se da se JU za brigu o djeci „Dječiji savez“ ne nalazi u Centralnom turističkom registru u dijelu u kojem su upisani objekti za smještaj, hranu i piće. U Registru licenciranih pružalaca usluga koji shodno propisima vodi Ministarstva rada i socijalnog staranja, (preuzet na dan 09.04.2019. godine) upisane su 24 licencirane ustanove (među kojima su 17 javnih ustanova)“, navodi se u mišljenju i dodaje:

„Međutim, u Registru nije upisana JU za brigu o djeci Dječji savez Podgorica, koja posluje u sistemu socijalne i dječije zaštite, te proizilazi da ustanova nema licencu za rad“.

Savezu je naloženo da prilikom pripremanja hrane vodi računa o vjerskim pravima djece kao i djece koja zbog zdravstvenih razloga imaju specifične zahtjeve u ishrani, kao i da kao ustanova za odmor i rekreaciju djece, preduzmu mjere i radnje u skladu sa odredbama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu i Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, a koje se odnose na dobijanje odobrenja i licence za rad i da u roku od 30 dana o tome obavijesti Zaštitnika.

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari