Meni

Subota, Jul 24, 2021

Počela obuka za medijatore
Romi i Egipćani imaće stručnu podršku pri socijalnoj inkluziji i zapošljavanju
Glavni grad Podgorica, u saradnji sa vodećim partnerom HELP- om, Romskim savjetom i opštinama Ulcinj i Berane, dio je projekta “Socijalno uključivanje Roma i Egipćana uz posredovanje saradnika za inkluziju”.
22. jul 2021 - 13:18
14
3 min
Izvor: Glavni grad
Autor: FOS Media
Novo Popularno