Na ETF-u početak godine bilježi renoviranje, projektne prijave i privlačenje privrednih partnera

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Saša Mujović navodi da početak 2020. godine na ovom fakultetu protiče u velikim investicionim aktivnostima renoviranja amfiteatara i računarskih sala.

Uvesti krivičnu odgovornost sa 12 godina

U toku prošle godine svakodnevno je u Crnoj Gori po jedno maloljetno lice izvršilo neko krivično djelo, dok je među tim licima i veliki broj višestrukih povratnika u izvršenju krivičnih djela. Statistički podaci govore da se uglavnom radilo o djelima iz oblasti imovinskog kriminaliteta, da bi krajem godine bilo zabilježeno i izvršenje teškog krivičnog djela ubistvo, piše Dan.

U Pljevljima zagađenost vazduha pet puta veća, evo kako je u ostalim gradovima

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast – stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti, navodi se u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine.

Crnogorska delegacija u Kini, projekti za održivu budućnost Podgorice

Posjetom crnogorske delegacije Kini ojačane su postojeće i stvorene nove veze između crnogorske privrede i kineskih kompanija koje su zainteresovane za različite vrste investicija, saopšteno je iz Glavnog grada. Te veze, kako navode, za rezultat treba da imaju unapređenje poslovnog ambijenta u Glavnom gradu i generisanje novih radnih mjesta.