Meni

Petak, Jul 1, 2022

Zbog budžeta
Blokirani konkursi u državnoj upravi
Uprava za kadrove počeće sa objavljivanjem konkursa za zapošljavanje visokorukovodnog i rukovodnog kadra u javnoj upravi nakon usvajanja Zakona o budžetu za ovu godinu, ali nakon što institucije završe akte o sistematizaciji. To je u izjavi za Dan kazala v.d. direktorka Uprave za kadrove Jovana Nišavić, koja ističe da je kašnjenje Zakona o budžetu uzročno-posljedično povezano sa donošenjem Kadrovskog plana koji je uslov za pokretanje svih postupaka popune radnih mjesta po javnom konkursu, javnom oglasu i internom oglasu.
11. maj 2021 - 05:42
229
3 min
Izvor: Pixabay
Autor: FOS Media
Novo Popularno