Poslanici različito o rebalansu budžeta: Od "za bolji standard građana" do "izbušeno bure vode"

Rebalans budžeta, kojim Vlada nastoji da smanji eventualne rizike po javne finansije je, prema riječima poslanika vladajuće koalicije, opravdan, dok opozicija smatra da se takvom politikom izvršna vlast mora stalno zaduživati da bi isplaćivala osnovne pozicije u državnoj kasi.