Radulović: Cijena putarine pokazatelj pogubnosti auto-puta

Objava Monteputa da će putarina na prvoj dionici autoputa Bar-Boljare iznositi 3.3 eura pokazatelj je tehničko-ekonomske pogubnosti u načinu izgradnje ove neophodne saobraćajnice, bilo da se radi o strukturi realizacije projekta, tajmingu, načinu finansiranja, dokumentaciji ili uvažavanju složenosti crnogorskih prilika, ocijenio je poslanik DF-a Branko Radulović.

Potpisani ugovori o radu sa pet osoba sa invaliditetom

Poštovanje prava osoba sa invaliditetom, njihova puna integracija u društvo kroz obezbjeđivanje uslova za rad i samostalno stanovanje, trajna su i zajednička obaveza donosilaca odluka, civilnog sektora i drugih organizacija, na svim nivoima, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan.