Meni

Petak, Jul 1, 2022

Odluka drugostepenog organa
Cigarete u Slobodnoj zoni Luke Bar zakonito oduzete
Od ukupno devet predmeta koji su formirani po žalbi vlasnika cigareta zaplijenjenih u Slobodnoj zoni Luke Bar na prvostepena rješenja Uprave prihoda i carina, PJ Carinarnice Bar, koji su pristigli na adresu Direkcije za poreski i carinski postupak Ministarstva finansija kao drugostepenog organa, u postupku po žalbi riješeno je sedam predmeta, dok je rješavanje preostala dva u toku.
3. avgust 2022 - 11:51
229
2 min
Izvor: vlada cg
Autor: FOS Media
Novo Popularno