4
min read
A- A+
Pročitano

Krijumčaranjem cigareta oštećen budžet za 160 hiljada eura

29/10/2019 - 14:18
Autor:Danilo Ajković
160 pregleda

Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, razotkrili su kriminalnu grupu koja se bavila krijumčarenjem cigareta, a kojim je budžet države oštećen za 160 hiljada eura, saopšteno je na press konferenciji.

Dragan Radonjić

Dragan Radonjić

„Krajem avgusta ove godine lišen je slobode M.N. zbog postojanja osnovane sumnje da je pripadnik organizovane kriminalne grupe i protiv njega i još tri NN lica podnešena je krivična prijava zbog počinjenih krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Tom prilikom oduzeto je 200 paketa cigareta ino porijekla koje su bile sakrivene u unutrašnjost cistijerne čija je namjena prevoz tečnog gasa“, rekao je Radonjić.

U nastavku aktivnosti, kako je dodao, uhapšeni su N.D., N.F., M.V. i M.B., a podnesen je i poseban izvještaj kao dopuna krivične prijave protiv četiri fizička lica i jednog pravnog lica zbog postojanja osnovane sumnje da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i utaja poreza i doprinosa.

„Krivičnom prijavom utvrđeno je da su navedena lica izbjegla plaćanje poreza i drugih dažbina u iznosu preko 160 hiljada eura. Početkom oktobra ove godine lišeni su slobode S.A. i I.M., a podnešen je poseban izvještaj kao dopuna krivične prijave protiv dva fizička lica zbog postojanja osnovane sumnje da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje“, naveo je Radonjić.

Tom prilikom  je, kako je precizirao, zaplijenjeno 2.684 paketa cigareta bez akciznih markica ino porijekla.

„Polovinom oktobra ove godine lišeni su slobode Đ.C., i L.Z. i podnešen je poseban izvještaj kao dopuna krivične prijave protiv dva fizička lica zbog postojanja osnovane sumnje da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krujumčarenje i nedozvoljeno držanje oruja i eksplozivnih materija“, rekao je Radonjić.

Proširena istraga protiv Kneževića

Specijalna džavna tužiteljka, Lidija Vukčević, podsjetila je da su u prethodnom periodu podignute tri optužnice kad je u pitanju kriminalna organizacija D.K.

„Osim ova tri slučaja, SDT sprovodi veći broj izviđaja i istraga kada je u pitanju kriminalna organizacija koju je formirao D.K. Pri kraju je istraga Ecomerce koja se vodi protiv ukupno 128 fizičkih i 150 pravnih lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, pranja novca, utaja poreza i dorpinosa. Do sada je sprovedenim vještačenjem utvrđeno da je utajen porez u iznosu od oko 60 miliona eura“, navela je Vukčević.

Prema njenim riječima, u istrazi koju SDT vodi protiv 28 fizičkih lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminlane organizacije, utaja poreza i doprinosa, pranje novca, falsifikovanje službene isprave i druga krivična djela. a kod kojih se postupak istrage odnosi na događaje odobravanja kredita fizičkim licima koji su zatvarani depozitima nerezidentnih pravnih lica, za koje novac postoji sumnja da potiče iz kriminalne djelatnosti.

„Do sada je utvrđeno da je inkriminisanim radnjama od strane organizatora i pripadnika kriminalne organizacije utajen porez u iznosu od oko milion eura. U ovom postupku, SDT je prikupilo podatke i dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da su organuzator ove kriminalne organizacije D.K. i pojedini članovi te kriminalne organizacije protiv kojih se vodi postupak u ovoj istrazi Đ.Đ. i V.R. novac koji potiče od kriminalne djelatnosti u iznosu od osam miliona eura prodaje akcija Hotela Princes stavljali u legalne tokove“, rekla je Vukčević.

U vezi tog događaja, kako je dodala, SDT je 28. septembra ove godine donijelo naredbu o proširenju istrage protiv D.K, V.R, i Đ.Đ. zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.

„U toku ove istrage, prkupljeni su podaci i dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja da su ova lica od 4. januara 2014. godine do kraja decembra te godine u Podgorici i to D.K. kao organizator kriminalne organizacije koju je formirao u drugoj polovini 2010. godine stekao, držao, koristio i prenosio, a okrivljeni R.V. i Đ.Đ. kao pripadnici kriminalne organizacije, držali i prenosili novac sa znanjem da je pribavljen i da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, zbog čega su se prethodno udružili za vršenje takvih djela“, rekla je Vukčević.

Ona je kazala da je okrivljeni D.K., u namjeri da pribavi protivpravnu imovinsku korist 14. januara 2014. godine, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu i naveo odgovorna lica, jednog pravnog lica iz Dubaia, kao prodavce, da zaključe ugovor o kupoprodaji akcija hotela u Baru za iznos od 12,5 miliona eura.

„On je,  lažno prikazujući da će nakon isplate kupoprodajne cijene akcija kupcu predati u posjed hotel, predajući im kao sredstvo obezbjeđenja garanciju Atlas banke AD Podgorica, koja se nije realizovala, već je rok produžavan“, kazala je Vukčević.

Ona je pojasnila da se zbog toga pred Višim sudom u Podgorici vodi postupak po optužnici SDT-a od 3.aprila 2009.godine, po kom osnovu je kupac 14. januara 2014. godine predao okrivljenom D.K. dio kupoprodajne cijene u iznosu od osam miliona eura.

„Okrivljeni D.K. je tako stečen novac unio u Crnu Goru istog dana nakon čega je pozvao okrivljenog R.V. pripadnika kriminalne organizacije kojem je predao navedeni novac i naložio da se isti stavi u sef njegove kancelarije u Altas banci, što je R.V. uradio nakon čega je D.K. u toku 2014. godine davao naloge okrivljenima R.V. i Đ.Đ. da je iz sefa gdje su držali osam miliona eura koji potiču iz kriminalne djelatnosti, uzimaju određene količine nova i iste po njegovom nalogu i upustvima predaju određenim licima za različite svrhe“, navela je Vukčević.

Ona je kazala da su okrivljeni Đ.Đ. i R.V. uzimali iz sefa novac po uputstvima okrivljenog D.K., pakovali ga u koverte i sakrivali u knjige, koverte i isti predavali određenikm licima.

„Zatim su novac unosili u legalne tokove, deponovanjem gotovine u korist računa okrivljenog D.K. i sa njim opovezanih lica, koji novac iskorišćavaju za plaćanje raznih obaveza i kupvinu pokretnih i nepokretnih stvari“, navela je Vukčević.

Ona je kazala da su dokazi i podaci do kojih su došli u istrazi, doveli do toga da 28. oktobra ove godine prošire istragu protiv O.S., A.V., i S.P. zbog osnovanje sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i prajnje novca.

„U zadnjim aktivnostima došli smo do podataka i dokaza koji ukazuju na osnovanu sumnju da su u ovim radnjama učestvovali i službenici banke Atlas banke  O.S., A.V., i S.P. koji su kao pripadnici kriminalne organizacije D.K. dio novca koji potiče iz kriminalne djelatnosti preuzimali od Đ.Đ. i V.R. i stavljali dalje u legalne tokove na način što su primljenu gotovinu deponovali u korist računa D.K. i sa njim povezanih lica da bi ista novčana sredstva dalje transferisali po upustvima D.K. u korist većeg broja računa preko kojih su vršena razna dospjela plaćanja i kupvine pokretnih i nepokretnih stvari“.

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari