2
min read
A- A+
Pročitano

Pribilović: Za reformu javne uprave neophodno je unaprjeđenje odgovornosti

16/05/2018 - 17:28
Autor:Fos Media
67 pregleda

Unaprjeđenje odgovornosti, naročito rukovodećeg kadra, jedno od ključnih pitanja za uspješnu reformu javne uprave, ocijenila je resorna ministarka Suzana Pribilović. 

a

Foto: Gov.me

Ona je danas govorila na Regionalna konferencija o menadžerskoj odgovornosti i profesionalizaciji visokorukovodnog kadra za bolje rezultate i odgovornost, koju je organizovala Regionalne škola za državnu upravu (ReSPA) uz podršku Evropske komisije. 

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, Pribilović je istakla da je kadrovski sistem jedan od najvažnijih segmenata procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori.

„Donošenjem Zakona o državnim službenicima i namještenicima nastojali smo da ovaj sistem uredimo u skladu sa potrebama moderne, profesionalne i efikasne javne uprave. Zato smo rješenja u okviru ovog Zakona predlagali sa posebnom pažnjom, a nesumnjivo posmatrali ih kao najveći izazov kompletnog procesa reforme javne uprave“, kazala je Pribilović. 

Prema njenim riječima, više razloga je za takav pristup.

„A ključni je što su kadrovi u upravi, posebno visokorukovodni kadar, istovremeno i nosioci procesa reforme, odnosno njeni izvršioci, a pritom su predmet i same reforme“, pojasnila je Pribilović. 

Ona je kazala da je u Strategiji reforme javne uprave 2016-2020 identifikovano nekoliko oblasti za unapređenje pružanja usluga, ali i neke od ključnih preduslova za uspješno sprovođenje, među kojima i odgovornost u javnoj upravi.

„Unaprjeđenje odgovornosti uopšte, i posebno odgovornosti rukovodilaca, jedno od ključnih pitanja za uspješnu reformu javne uprave“, poručila je Pribilović.

Takođe, kako je navela, proces evropske integracije Crne Gore uslovio je da se crnogorsko administrativno uređenje oblikuje u skladu sa standardima, propisima i najboljom praksom Evropske unije. 

„Samim tim, pristup odgovornosti rukovodilaca se zasniva na evropskom modelu administracije, koji propisi sadrže preporučene principe EU kao što su nepristrasnost, profesionalni integritet, koordinaciju kadrovske politike državnih službenika, profesionalnost rukovodilaca, javni konkursi za zapošljavanje, kao i, u izvjesnoj mjeri, pravna odgovornost“, kazala je Pribilović.

Direktorica ReSPA-e Ratka Sekulović istakla je da se od vlada sve više očekuje da stvore uslove za ekonomski razvoj i poboljšanje dobrobiti građana, osiguravajući istovremeno najbolju vrijednost za novac, a dobra javna uprava je ključna za ispunjavanje ovih očekivanja. 

Takođe je, kako je navela, potrebna stalna modernizacija javne uprave, a državni službenici igraju suštinsku ulogu u oblikovanju načina na koji njihova organizacija radi, kako bi bila djelotvornija.

„I samim organizovanjem regionalne konferenciju s naglaskom na dvije ključne teme javne uprave - profesionalizaciji viših državnih službenika i menadžerskoj odgovornosti želimo da podržimo nastavak reformi za bolju upravu širom Zapadnog Balkana“, kazala je Sekulović.

Ona je rekla da razvoj menadžmenta u oblasti ljudskih resursa ostaje kao jedno od najvažnijih područja.

„A Radna grupa ReSPA za razvoj ljudskih resursa sprovodi mnogobrojne aktivnosti i doprinosi postizanju ukupnog cilja - profesionalne, transparentne i odgovorne administracije orijentisane na građane i biznis“, dodala je Sekulović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, glavni cilj regionalne konferencije je stvaranje platforme za formalnu i neformalnu razmjenu iskustava između predstavnika šest javnih uprava Zapadnog Balkana, Evropske komisije, ReSPA i SIGMA.

„Kao i predstavnika institucija odgovornih za reformu javne uprave i državnih službi, ministarstava javne uprave i finansija i institucija odgovornih za upravljanje državnim službama“, dodaje se u saopštenju.

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off

Komentari