1
min read
A- A+
Pročitano

Šta piše u Predlogu zakona o NATO? Kad uđemo, izlazak moguć tek za 20 godina

15/04/2017 - 7:17
Autor:Danilo Ajković
603 pregleda

Vlada Crne Gore je, na sjednici u četvrtak, usvojila Predlog zakona o NATO, koji je uputila Skupštini Crne Gore na usvajanje, po skraćenom postupku. FOS je izdvojio ključne akcente iz predloga zakona, odnosno Sjevernoatlantskog ugovora.

Ilustracija

Ilustracija

Istupanje iz NATO

Prema Predlogu zakona, kojim se zapravo potvrđuje Sjevernoatlantski ugovor, Crna Gora ima pravo da nakon 20 godina od stupanja Ugovora na snagu prestane da bude članica, odnosno istupi iz članstva. Članstvo prestaje godinu nakon predaje obavještenja o otkazu Vladi Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koja će obavijestiti vlade drugih zemalja članica.

Mijenjanje ugovora

Nakon što Ugovor o NATO, koji ratifikuje Crna Gora, bude na snazi deset godina, članica ima pravo da zatraži modifikaciju ugovora, odnosno njegovo ponovno razmatranje, uzimajući u obzir činioce koji utiču na mir i bezbjednost, uključujući pripremu opštih kao i regionalnih sporazuma prema Povelji Ujedinjenih nacija radi održavanja međunarodnog mira i bezbjednosti.

Mirno rješavanje sporova

Članice NATO su u obavezi da svaki spor riješe mirnim sredstvima, na način koji ne ugrožava međunarodni mir, bezbjednost i pravdu, ali i da se u svojim međunarodnim odnosima uzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile na bilo koji način nespojiv sa ciljevima Ujedinjenih nacija.

Napad na članicu NATO – napad na sve

Države članice NATO su saglasne da će se, prema Ugovoru, oružani napad na jednu ili više njih, smatrati napadom na sve njih.  U ovom slučaju, države članice će pomoći državi koja je napadnuta, i preduzeti mjere koje se smatraju potrebnim, uključujući upotrebu oružane sile, radi ponovnog uspostavljanja i održavanja bezbjednosti sjevernoatlantskog područja.

Oružane akcije NATO prijavljuje Savjetu bezbjednosti

Oružani napadi koje NATO sprovodi, u smislu prava na pojedinačnu ili kolektivnu samoodbranu, odmah će prijaviti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Napad može trajati dok Savjet bezbjednosti ne preduzme neophodne mjere

Mjere koje NATO preduzme, nakon oružanog napada na članicu NATO, prestaće kada Savjet bezbjednosti preduzme mjere potrebne za ponovno uspostavljanje i održavanje međunarodnog mira i bezbjednosti.

Podsjetimo, ministar vanjskih poslova, Srđan Darmanović, rekao je nakon što je Vlada usvojila Predlog zakona da očekuje da će on biti razmatran u Skupštini narednih deset do 15 dana. On je dodao da postoji mogućnost da Crna Gora na samitu Alijanse u Briselu nastupi kao punopravna članica, kao i da može nastupiti kao de facto, a da se formalna ceremonija obavi deset, 15 dana kasnije.

Danilo Ajković

Komentari