Unaprijediti znanje i sposobnosti zdravstvenih radnika koji rade sa marginalizovanim grupama

Izabranim doktorima za djecu, patronažnim sestrama i ostalim uključenim u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite neophodno je obezbijediti uslove da razvijaju kompetencije u skladu sa savremenim trendovima, a posebno je važno unapređivati znanja i sposobnosti onih koji pružaju usluge marginalizovanim grupama, saopštio je direktor Doma zdravlja Podgorica, Nebojša Kavarić, na otvaranju prve akreditovane obuke za stručno usavršavanje patronažnih sestara, za pružanje podrške ranom razvoju djece sa posebnim akcentom na Rome i Egipćane.