1
min read
A- A+
Pročitano

Srbija: Podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti zabrane otpusta za najteža krivična djela

02/12/2019 - 16:50
Autor:Fos Media
227 pregleda

Beogradski centar za ljudska prava je pripremio i organizovao podnošenje zajedničke inicijative predstavnika stručne javnosti da Ustavni sud ispita ustavnost i saglasnost sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Krivičnog zakonika i Zakona o posebnim mjerama za sprječavanje krivičnih djela protiv polne slobode prema maloljetnim licima kojima se zabranjuje uslovni otpust osuđenih za krivična djela kažnjiva kaznom doživotnog zatvora.

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

U inicijativi koja je danas podnijeta Ustavnom sudu navedeno je da zabrana uslovnog otpuštanja osuđenih za navedena krivična djela čini kaznu doživotnog zatvora nesmanjivom na penološkim osnovama, s obzirom da u pravnom poretku Srbije ne postoji nijedan drugi djelotvoran pravni mehanizam za preispitivanje te kazne na penološkim osnovama. Po ocjeni podnosilaca inicijative, kazna doživotnog zatvora na ovaj način postaje nespojiva sa ljudskim dostojanstvom, nečovječna i ponižavajuća.

Ustavnom sudu je inicijativom predloženo da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima člana 46. stava 5. Krivičnog zakonika i člana 5. stava 2. Zakona o posebnim mjerama za sprječavanje krivičnih djela protiv polne slobode prema maloljetnim licima, i to sa članovima 23. i 25. Ustava Republike Srbije, članovima 7. i 10. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članom 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Takođe je predloženo da Ustavni sud obustavi izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili donijeti na osnovu osporenih zakonskih odredaba. Beogradski centar za ljudska prava očekuje da će Ustavni sud neodložno pristupiti razmatranju ove inicijative u cilju zaštite ljudskih prava koje garantuju Ustav i potvrđeni međunarodni ugovori.

Pročitajte i ovo:

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari