FOS priča: Nadležni više promovišu obaveze nego prava građana

Nadležni državni organi skoro nikada ne obavljaju proaktivnu ulogu, rijetko sprovode kampanje za promociju zakonskih rješenja koja podrazumijevaju prava građana, a ne smo obaveze građana, tako da često potencijalni korisnici prava ostanu neinformisani o pravima koja im pripadaju i načinima ostvarivanja tih prava, kazala je za FOS izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić.

Povećan broj poslodavaca koji zapošljavaju OSI, obezbijediti dugoročno zapošljavanje

Grant šeme i javni pozivi za dodjelu nepovratnih sredstava značajno su doprinijeli da se ambijent zapošljavanja osoba sa invaliditetom unaprijedi, u odnosu na raniji period. To je ocijenio direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić otvarajući završnu Konferenciju uspješno realizovanog projekta “Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre prakse”,  u organizaciji Centra za građansko obrazovanje.