Djeci žrtvama trgovine ljudima potrebna pažnja i najviši stepen zaštite

Crna Gora i dalje je prepoznata kao zemlja tranzita za žrtve ili potencijalne žrtve trgovine ljudima, a manje kao zemlja porijekla ili krajnje destinacije. U posljednje vrijeme povećan je broj potencijalnih žrtava trgovine ljudima koje su identifikovane u riziku da postanu žrtve sklapanja nedozvoljenog braka i seksualne eksploatacije, posebno iz zemalja okruženja.