Sudski savjet: Izražavamo žaljenje, podaci nesporni ali nijesu „raščlanjeno interpretirani u potrebnoj mjeri“

Podaci o iznosima koji su isplaćeni iz državnog budžeta advokatima, koje je medijima dostavio Sudski savjet su „nesporni, ali nijesu raščlanjeno interpretirani u potrebnoj mjeri.“

"Rotiraju" li se isti advokati? - Za odbrane po službenoj dužnosti plaćeno oko 11,5 miliona eura

Advokati nijesu javni funkcioneri i nemaju obavezu da javnosti saopštavaju prihode, pa ni od odbrana po službenoj dužnosti za koje ih isplaćuje država, kategoričan je stav predsjednika Advokatske komore Zdravka Begovića.