"Rotiraju" li se isti advokati? - Za odbrane po službenoj dužnosti plaćeno oko 11,5 miliona eura

Advokati nijesu javni funkcioneri i nemaju obavezu da javnosti saopštavaju prihode, pa ni od odbrana po službenoj dužnosti za koje ih isplaćuje država, kategoričan je stav predsjednika Advokatske komore Zdravka Begovića.