EK predložila da EU članice i Crna Gora, Srbija i Turska koriste Fond solidarnosti zbog krize COVID 19

Evropska Komisija je podnijela prijedlog regulative za usklađivanje postojećeg EU zakonodavstva o Fondu za solidarnost EU, da bi sredstava iz tog fonda mogle da koriste i države članice bloka i one države koje su u pregovaračkom procesu sa EU: Crna Gora, Srbija i Turska, za hitne slučajeve zaštite javnog zdravlja, a povodom globalne krize koju je izazvao virus COVID19.