Zadovoljni preporukama VK: "Nema govora o namjeri da se jednostrano preknjižavaju ili oduzimaju crkve"

Vlada Crne Gore mišljenje Venecijanske komisije smatra veoma pozitivnim, jer je, kako su saopštili, sa najviše evropske stručne adrese nedvosmisleno potvrđeno pravo Crne Gore da zaštiti imovinu i kulturno blago koje pripada svim građanima i da obezbijedi da zakoni Crne Gore jednako važe za sve, na čitavoj teritoriji naše države.

Marković: Talentovanim učenicima podrška Vlade

Vlada Crne Gore će nastojati da obezbijedi bolje uslove talentovanim učenicima i njihovim nastavnicima da razvijaju kreativnost i inovativne ideje pretoče u djela, kao i da sistem obrazovanja bude kompatibilan sa potrebama ekonomije 21. vijeka, kazao je predsjednik Vlade Duško Marković, na sastanku sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Alison Kemp i direktoricom Britanskog savjeta Vanjom Madžgalj.