Vujačić: Mijenjati crnogorsko zakonodavstvo da bi se moglo govoriti o poštovanju prava OSI

Crnogorsko zakonodavstvo, u oblasti pristupa pravdi i u mnogim drugim oblastima, mora da pretrpi ozbiljnije promjene da bi se moglo govoriti o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI), jer se bez šireg sagledavanja i razumijevanja njihovih prava i mogućnosti ne može se ništa uraditi.

Sistemski i planski sprovoditi aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvaliteta života OSI

Sve aktivnosti, koje su usmjerene na poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom (OSI) neophodno je sprovoditi sistemski i planski, a od pristupa prema toj populaciji zavisi do kog nivoa će se razviti lokalna zajednica u kojoj će biti dobar život svih građana.

Institucije u nedovoljnoj mjeri zapošljavaju OSI

Državne institucije, organi državne uprave i lokalne samouprave u neznatnoj mjeri zapošljavaju osobe s invaliditetom (OSI) i time ne poštuju Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju te populacije, koji ih obavezuje na to. To je saopšteno na okruglom stolu „Posebni doprinosi za zapošljavanje OSI“ koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje kroz projekat „Naš je budžet naša stvar“.

Obučili osobe sa invaliditetom da lakše nađu posao

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - ISOP i Savjet za implementaciju omladinske politike - SIOP, održali su trodnevni trening za osobe sa invaliditetom pod nazivom "Aktivno traženje posla" u okviru projekta "Pomoć i podrška samozapošljavanju OSI'", u okviru kojeg su prethodno četiri osobe sa invaliditetom dobile po 7.000 eura za početak sopstvenog biznisa.