Zaposlenjem do bolje inkluzije u društvu

''Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić'' realizuje projekat ''Zaposlenjem do veće inkluzije OSI u društvu'', do sada najvećeg koji Udruženje implementira, sa ciljem poboljšanja konkurentnosti lica sa invaliditetom na tržištu rada u Nikšiću. Finansijski podržan od ZZZCG, na konkursu za 2019. godinu, projekat oplemenjuju aktivnosti poput obuke lica sa invaliditetom za rad u nvo sektoru, kao i opremanje novootvorenih radnih mjesta za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Obuku za rad u nevladinom sektoru prošlo je šest lica sa evidencije nezaposlenih.

FOS priča: Nadležni više promovišu obaveze nego prava građana

Nadležni državni organi skoro nikada ne obavljaju proaktivnu ulogu, rijetko sprovode kampanje za promociju zakonskih rješenja koja podrazumijevaju prava građana, a ne smo obaveze građana, tako da često potencijalni korisnici prava ostanu neinformisani o pravima koja im pripadaju i načinima ostvarivanja tih prava, kazala je za FOS izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić.

Potpisani ugovori o radu sa pet osoba sa invaliditetom

Poštovanje prava osoba sa invaliditetom, njihova puna integracija u društvo kroz obezbjeđivanje uslova za rad i samostalno stanovanje, trajna su i zajednička obaveza donosilaca odluka, civilnog sektora i drugih organizacija, na svim nivoima, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan.

Povećan broj poslodavaca koji zapošljavaju OSI, obezbijediti dugoročno zapošljavanje

Grant šeme i javni pozivi za dodjelu nepovratnih sredstava značajno su doprinijeli da se ambijent zapošljavanja osoba sa invaliditetom unaprijedi, u odnosu na raniji period. To je ocijenio direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić otvarajući završnu Konferenciju uspješno realizovanog projekta “Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre prakse”,  u organizaciji Centra za građansko obrazovanje.

Vujačić: Mijenjati crnogorsko zakonodavstvo da bi se moglo govoriti o poštovanju prava OSI

Crnogorsko zakonodavstvo, u oblasti pristupa pravdi i u mnogim drugim oblastima, mora da pretrpi ozbiljnije promjene da bi se moglo govoriti o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI), jer se bez šireg sagledavanja i razumijevanja njihovih prava i mogućnosti ne može se ništa uraditi.