U Ministarstvu nauke 16 miliona eura za projekte

Ministarstvo nauke objavilo je publikaciju o projektima koje je finansiralo u periodu od 2017. do maja 2019. godine. Pomenuti period obilježio je značajan broj projekata koji su od velike važnosti za napredak našeg društva. Ukupna suma finansiranih projekata iznosi oko 16 miliona eura od čega je Ministarstvo nauke  finansiralo preko 11 miliona.

Oblast nauke i istraživanja dobila pozitivne ocjene Brisela: Pohvale Strategiji pametne specijalizacije i jačanju inovativne politike

Generalni Direktorat Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju -  DG NEAR, danas je predstavio Izvještaj o napretku Crne Gore za 2019. godinu, u kome je poglavlje 25. Nauka i istaživanje pozitivno ocijenjeno.