Plan B: Online Bedem fest!

Organizacioni tim Bedem fest-a, uvažavajući sveobuhvatne okolnosti u vezi sa COVIDOM 19 kao i posledice koje su već do sada uzdrmale planetu Zemlju, a imajući u vidu potencijalnu opasnost da sam festival kao i drugi festivali neće moći biti održani, ili barem ne u onoj mjeri i onim okvirima po kojima su postali prepoznatljivi, već uveliko radi na pripremi platforme koja bi omogućila online održavanje ovog jedinstvenog i autentičnog muzičkog događaja.