Kako u "klub dugovječnih"?

"Klub dugovječnih" nezaustavljivo raste, i već je premašio 51 procenat iz poslednje decenije prošlog vijeka. Zahvaljujući razvoju medicine i nauke još više će se uvećavati, tako da duboka starost praćena vitalnošću sve manje postaje sporadična pojava.