Vještačka materica za bebe koje žure - budućnost medicine ili naučna fantastika?

Moguće rješenje velikog problema visoke stope smrtnosti prijevremeno rođenih beba je medicinski kontejner ili „bio-kesa“ napunjen plodovom vodom. U vještačkoj materici prijevremeno rođene bebe mogu da nastave da rastu i da se razvijaju na isti način kao u pravoj materici.