Ne podvaljujte mi Tita!

Ne sumnjam u dobru namjeru onih koji hoće da ga načine u bronzi. Ne sumnjam ni da je to zaslužio, naprotiv. Sumnjam u one koji će time da se okoriste. U one koji su odavno skrenuli sa njegovog puta, iako su se kroz pjesmu zaklinjali da to nikad neće učiniti. Sumnjam u one koji će ovim činom da zamaštrakaju ko zna šta, a njega da ostave kao klicu trvenja.