Šta je za proslavljanje?

Imam privatni razlog za to što mi je 8. mart ove godine više zadušnica: prije nekoliko dana umrla je Melita Richter, pjesnikinja, sociološkinja, aktivistkinja, feministkinja, koja je od 80-ih godina prošlog vijeka uporno radila na solidarnosti i pomoći drugima: ženama, izbjeglicama, žrtvama jugoslovenskog rata, a zatim drugim izbjeglicama u Trstu. Duša od žene, sad je – možda – samo duša, zavisna od našeg sjećanja. Šta god hoću da kažem o 8. martu vraća se Meliti i ovo je veoma kratak izvještaj za nju: o ne više od četiri stvari.

Drugi plan

Pamtim, kako to samo dijete može slikovito da čini, da je jednom moja baba rekla kako od svakog kamena postoji veći. Bila me je zaokupila živost te ilustracije, pa sam razvio hobi da blenem u kamenje i poredim njihove veličine. Tim naivnim empirizmom sam dokazao da je moja dobra baba bila u pravu, što i nije bilo za iznenaditi se. Baba je uvijek bila u pravu.

Čija je moja zastava?

Jeste li gledali predstavu Sobe? Dobra predstava. Onako, sirova. Sočna. Upečatljiva. Ima fora u njoj. Ima i muške golotinje koliko vam duša i mračne želje ištu. Ima i istopolnih odnosa. Ima narkomanije i lokalnog hiphopa. Tokom pauze se pije jeftino piće sa ekipom, kao na seoskim sa'ranama. Ima...