Glavni pregovarač u Stokholmu: Pristupanje EU pokretač razvoja Zapadnog Balkana

Pristupanje Evropskoj uniji jedan je od najjačih pokretača ekonomskog razvoja, zbog čega sve države Zapadnog Balkana imaju interes da istraju na tom putu, uz veću prisutnost EU i odgovoran odnos prema regionu, te uzajamno povjerenje i razumijevanje, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević na konferenciji u Stokholmu.

Pažin: Crna Gora aktivno doprinosi globalnoj borbi protiv ilegalnih migracija i terorizma

Dobro poznavanje i dosljedno sprovođenje domaćih i međunarodnih pravnih normi od strane sudija i tužilaca ključna je linija odbrane od opasnosti ilegalnih migracija i terorizma, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na otvaranju međunarodne konferencije predsjednika vrhovnih sudova i generalnih tužilaca danas u Bečićima.

URA Bar: Zatražićemo provjeru zakonitosti odluka o Maljeviku i prodaji zemljišta pored Sportske hale

Lokalna vlast u Baru i dalje neće da uradi i predloži Strateški plan razvoja, srednjeročni Program uređenja prostora i Odluku o legalizaciji objekata, čije donošenje je zakonska obaveza, zbog čega Vlada Crne Gore može razriješiti predsjednika Opštine, a može se pokrenuti postupak za raspuštanje Skupštine Opštine, konstatovano je na posljednjoj sjednici odbora URE u tom gradu kojoj je prisustvovao predsjednik stranke Dritan Abazović i član Predsjedništva dr Željko Todorović.

Nuhodžić: Međunarodna saradnja u borbi protiv bezbjednosnih prijetnji nema alternativu

Da bismo se uspješno borili protiv terorizma, organizovanog kriminala i ilegalnih migracija, neophodno je da stalno radimo na daljem unapređenju saradnje između policija, tužilaštava i sudova, kao i na edukaciji kadra, poručio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na otvaranju konferencije predsjednika vrhovnih sudova i generalnih tužilaca „Međunarodni terorizam i ilegalne migracije“ u Budvi.

Abazović: Iza balkanskog nacionalizma i šovinizma uvijek se krije neka nova državna pljačka

Crna Gora je jedina država u Evropi u kojoj se nikada nije smijenila vlast a ista se uspostavila na talasu nacionalizma i šovinizma koji se širio bivšom Jugoslavijom, dok i danas, aktuelna elita, koja je na vlast došla sa ulice izgleda  nema ništa novo da ponudi, poručio je danas lider URE Dritan Abazović.