Stipendije za doktorska i postdoktorska istraživanja putem “Arturo Falači” programa

Međunarodni centar za genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB) putem “Arturo Falači” programa stipendiranja (The Arturo Falaschi Fellowship Programme) nastavlja da pruža podršku naučnicima iz zemalja članica ove organizacije, među kojima je i Crna Gora.