Nataša Raičević najcitiraniji profesor UCG

Na Google Scholar listi ili Google znalcu, najvećem svjetskom veb pretraživaču naučnih radova, nalazi se 393 imena naučnika Univerziteta Crne Gore, a na osnovu citiranosti naučnika od drugih kolega na svjetskom nivou, izdvaja se prvih deset naučnika sa UCG, među kojima na prvom mjestu redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Nataša Raičević, sa 9.442 zabilježena citata.

Nova metoda liječenja kancera će povećati procenat preživljavanja na 90 odsto

Liječenje kancera hadronskom terapijom povećava procenat preživljavanja pet godina nakon terapije na 90 odsto, u odnosu na konvencionalnu metodu raditerapije, gdje je taj procenat imeđu deset i 20 odsto, ukazala je ministarka nauke Sanja Damjanović.