2
min read
A- A+
Pročitano

Bogdanović: Pola miliona eura za podršku sektoru kulture kao hitna mjera u aktuelnim okolnostima

21/03/2020 - 11:36
Autor:Fos Media
102 pregleda

„Vlada Crne Gore usvojila je set hitnih mjera za sektor kulture, koji podrazumijeva vanrednu podršku u iznosu od 500.000 eura za oblast stvaralaštva, odnosno za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni aktuelnom situacijom koju je uzrokovala pandemija korona virusa“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Foto: FOS Media

Foto: FOS Media

Kako je naglasio, Ministarstvo kulture već naredne nedjelje počeće sa realizacijom predviđenih mjera i to u vidu raspisivanja konkursa za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni novonastalom situacijom, zatim kroz uvećanje budžeta za konkurse namijenjene projektima iz oblasti kreativnih industrija i kinematografije, kao i kroz pokretanje platforme Online Art market.

„Vjerujemo da ćemo ovim setom hitnih mjera za sektor kulture, uz ekonomske mjere za građane i privredu koje je Vlada Crne Gore donijela u četvrtak, doprinijeti prevazilaženju novonastale situacije za dio kulturnih djelatnika u Crnoj Gori koji je najviše pogođen“, istakao je ministar Bogdanović. 

Pojasnio je da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju zbog koje je privremeno obustavljen rad ustanova kulture i onemogućena realizacija brojnih manifestacija, Ministarstvo sprovelo analizu resornih sektora kako bi se utvrdilo stanje u kojem akteri kulturne scene djeluju u novonastalim okolnostima i analizirao stepen ugroženosti kulturnih djelatnika. 

Kako je istakao, analizom je identifikovan najugroženiji sloj kulturnih djelatnika, onih na koje aktuelni zastoj u privredi, kao i zabrana javnih i drugih okupljanja, dominantno utiču. 

„Riječ je o jednom broju umjetnika, stvaralaca i stručnjaka u kulturi čiji programi i projekti zbog nastalih okolnosti moraju biti otkazani ili obustavljeni, pa samim tim i njihov radni angažman. To su freelanceri, samostalni umjetnici, preduzetnici koji djeluju u oblastima stvaralaštva, kao i privredna društva čija je osnovna djelatnost prikazivanje filmova“, saopštio je ministar Bogdanović.

Dodao je da će za potrebe podrške sektoru stvaralaštva, ali i privrednom sektoru u domenu prikazivanja filmova, Ministarstvo kulture omogućiti vanredni Konkurs za podršku programima i projektima u iznosu od 400.000 eura. 

„Ovom mjerom biće obuhvaćen najveći broj kulturnih poslenika, kao što su samostalni umjetnici, glumci, muzičari, likovni umjetnici, filmski radnici i drugi kulturni djelatnici koji nemaju radni odnos i kontinuitet prihoda, već ih ostvaruju kroz honorarne angažmane. Ova mjera podrazumijeva finansiranje programa i projekata za pomenute aktere, čime će biti obezbijeđen njihov kontinuitet u radu i individualnom usavršavanju. Podrška će biti realizovana u saradnji sa CNP-om, Zetskim domom i Filmskim centrom Crne Gore, kroz javni konkurs koji će biti objavljen već naredne nedjelje, a čiji će sadržaj, uslovi kao i tematski okvir, biti usklađeni sa potrebama za društveno-odgovornim djelovanjem koje proizilaze iz novonastale situacije“, pojasnio je ministar Bogdanović.

Imajući u vidu aktuelne okolnosti, napomenuo je i da će Ministarstvo kulture, pored planiranih 100.000 eura za godišnji konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kreativnih industrija, uvećati iznos fonda podrške ovoj oblasti za dodatnih 50.000 eura. 

„Takođe, Ministarstvo kulture će u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore obezbijediti dodatnih 50.000 eura za povećanje ovogodišnjeg budžeta za finansiranje razvoja projekata i scenarija u kinematografiji u okviru godišnjeg konkursa. Na taj način biće omogućen veći angažman scenarista, script doktora, pisaca dijaloga i drugih aktera koji ove projekte mogu da realizuju i u novonastalim okolnostima“, kazao je ministar Bogdanović. 

Pored navedene finansijske podrške, ministar Bogdanović najavio je da će Ministarstvo kulture, u saradnji sa Udruženjem likovnih umjetnika Crne Gore, staviti u funkciju „Online Art market”, koji će likovnim i primijenjenim umjetnicima, ali i akterima iz sektora kreativnih industrija, omogućiti bolju vidljivost i jednostavan plasman svojih produkata i umjetnina, kao i online sistem naplate. 

„Analizom smo utvrdili da je plasman umjetnina i generalnog kulturnog proizvoda u ovim uslovima otežan ili gotovo nemoguć, što implicira na nedostatak adekvatne prodajne platforme, koja je u svakodnevnim uslovima najčešće organizovana u okviru umjetničkih ateljea i galerija. Ako imamo u vidu da je to velikom broju samostalnih umjetnika jedini izvor prihoda, potreba za alternativnim oblicima plasmana u ovim uslovima više je nego potrebna. Platforma će biti aktivirana već sljedeće nedjelje, a u istom periodu biće formiran uređivački i administrativni tim, koji će upravljati svim njenim resursima“, kazao je ministar Bogdanović. 

Tagovi

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari