Sistem video nadzora uvoditi u cilju bezbjednosti lica i imovine

Sistemu video nadzora može se pristupiti kada dođe do neželjene pojave, ali razlozi zbog kojih se on uvodi isključivo moraju biti u cilju bezbjednosti lica i imovine i ako se to ne može uraditi na drugačiji način. To je saopšteno na okruglom stolu „Zakonska regulativa i praksa u primjeni sistema video nadzora“, koji je organizovala Strukovna komora elektroinženjera IKCG (SKEI).

FOS otkriva: Direktor Elektrotehničke škole Veselin Pićurić godinama nezakonito snimao profesore, čak i u toaletu

Direktor Srednje Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice Veselin Pićurić godinama je nezakonito snimao profesore, i to u kabinetima gdje se izvodi nastava, ali i u toaletu škole.