URA Budva: Obaveza je odgovorno planirati ali i snositi odgovornost prema građanima

Prema Odluci o usvajanju Plana privremenih lokacija, donijetoj na 20. sjednici lokalnog parlamenta, koju je podržao i OO URA Budva, veći broj privremenih objekata prestaće sa radom, čime se stvorila opravdana egzistencijalna nesigurnost kod određenog broja građana Budve. Neki od zakupaca su imali unaprijed plaćena ili finansijski ugovorena potraživanja, a neki i veće zalihe robe, koje sada nisu u mogućnosti da valorizuju.