FOS sportski pregled: Dvanaest godina sporta u nezavisnoj Crnoj Gori

Davno je rečeno da "prava nezavisnost i sloboda mogu opstati samo ispravnim radom". Kada je Crna Gora, voljom svojih građana iskazanom na referendumu o državno-pravnom statusu održanom 21. maja 2006. godine, obnovila nacionalnu nezavisnost, pravi i obiman rad na sportskom polju je tek predstojao.