Meni

Srijeda, Jul 10, 2024

Ostvaruju značajnu materijalnu korist iz državnog budžeta
AZLP: Dio NVO zloupotrebljava zahtjeve za slobodan pristup informacijama
Dio nevladinog sektora, zloupotrebom zahtjeva za slobodan pristup infrormacijama, ostvaruje značajnu materijalnu korist na račun državnog budžeta, smatraju u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.
5. mart 2024 - 12:45
49
5 min
Izvor: AZLP/Facebook
Autor: FOS Media
Novo Popularno